Over Mirjam

Ik ben een creatieve duizendpoot die van het ontwikkelen, organiseren en uitvoeren van verschillende creatieve activiteiten mijn vak heeft gemaakt.
Vanuit mijn bedrijf De TOREN van Klinker organiseer ik sinds 2010 een breed aanbod aan creatieve en educatieve activiteiten voor verschillende groepen en organisaties.

In de jaren voor De TOREN van Klinker ben ik werkzaam geweest in het welzijnswerk als teammanager en sociaal cultureel werker, met name in het kinderwerk en als opbouwwerker. Daarnaast ben ik opgeleid tot trainer/opleider. Van jongs af aan ben ik actief als bloemiste en vormgeefster.
Ik werk graag met natuurlijke materialen en ben de afgelopen jaren ook actiever gaan boetseren (Keramiek) en fotograferen.

Specifieke kennis en ervaring
Door de combinatie vormgeving/creativiteit en de opleiding tot trainer heb ik de afgelopen jaren creatieve en eigenzinnige werkvormen ontwikkeld en ingezet bij de invulling van mijn werkzaamheden.
Deze kennis en ervaring pas ik nu toe bij de activiteiten van De TOREN van Klinker.
Daarnaast heb ik de afgelopen jaren samen met mijn gezin diverse lange reizen gemaakt met name naar Zuid Oost Azië.
Van deze reizen zijn steeds dagboeken en reisverslagen met en door de kinderen gemaakt om hun ervaringen op een creatieve manier vast te leggen. Het samen met kinderen vormgeven van het creatieve proces en het werken aan een resultaat "om trots op te zijn" heb ik hiermee verder ontwikkeld.

Visie
Vaak bekijk je de wereld vanuit een bepaald perspectief. Je bent gewend om op een bepaalde manier te kijken, observeren en te oordelen. Bovendien denk je vaak dat jouw manier van kijken de juiste is. Op die manier krijg je niet altijd te zien wat er mogelijk is. Je krijgt oogkleppen of een tunnelvisie waardoor je automatisch voor snelle en gangbare oplossingen kiest.
Jezelf stimuleren om met een andere bril naar je activiteiten, je leven, je verlangens en je ambities te kijken levert nieuwe inzichten en ideëen op. De TOREN van Klinker stimuleert het creatief denken en je creatieve ontwikkeling.

Een TOREN staat voor mij voor samen bouwen, samen nieuwe uitzichten en inzichten ontdekken maar ook voor boven jezelf uitstijgen.
In de Tarot staat de TOREN voor bevrijding en je los maken van het bekende.
Een toren heeft een stevige basis vanwaaruit verder gebouwd wordt. Een TOREN staat van oudsher voor versterking.
De TOREN van Klinker staat voor versterking van ieder mens door de versterking van je creativiteit.
Klinker staat voor mij voor de bouwstenen waarmee De TOREN is vormgegeven.
Onmisbare onderdelen om mee te bouwen en te ontwikkelen.

Privacy statement
Vanaf 25 mei 2018 is de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) van kracht. Lees in de de privacy verklaring van De TOREN van Klinker hoe wij hiermee omgaan:

PRIVACYstatement De TOREN van Klinker

Menu